Elektropunktura

Jest to oddziaływanie na punkty biologiczne prądem stałym lub zmiennym pochodzącym ze specjalnego aparatu do elektropunktury. Aparat lokalizuje punkt za pomocą czułych omomierzy, co jest sygnalizowane światłem i dźwiękiem.

Stosowany przez naszą firmę aparat jest w chwili obecnej najlepszym aparatem tego typu na świecie. Działa w rytmie zbliżonym do pracy mózgu człowieka. Nie powoduje przemieszczania się jonów w skórze nawet przy długotrwałym stosowaniu.

Impulsy elektryczne pobudzają procesy biologiczne powodując zahamowanie procesów chorobowych i uruchomienie sił obronnych organizmu, co w efekcie prowadzi do złagodzenia objawów choroby lub całkowitego usunięcia dolegliwości.