Kinezyterapia

Kinezyterapia jest integralną częścią rehabilitacji wykorzystującą ruch. Efekt uzyskuje się dobierając konkretne ćwiczenia lecznicze, które stanowią najbardziej fizjologiczną drogę oddziaływania nie tylko na poddany ćwiczeniu odcinek, ale również na drodze odruchowej na cały organizm. Ćwiczenia stosowane w kinezyterapii są dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od jego stanu i zgłaszanych dolegliwości.