Rehabilitacja powypadkowa

Zgodnie z art. 444, 445 i 446 Kodeksu cywilnego z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego można domagać się nie tylko wypłaty zadośćuczynienia, ale też zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Poza Kodeksem cywilnym sprawy ubezpieczeń szczegółowo reguluje Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003. Towarzystwa ubezpieczeniowe nie informują o takich możliwościach, ponieważ nie leży to w ich interesie, a osoby poszkodowane często spotykają się z wieloma problemami w czasie likwidacji szkód. Najczęściej ubezpieczyciele chcą uniknąć zwrotu kosztów prywatnych wizyt lekarskich czy rehabilitacji, tłumacząc, że osoba poszkodowana mogła skorzystać z leczenia w ramach NFZ jednak na realizację świadczeń refundowanych niekiedy trzeba czekać nawet kilka miesięcy, co negatywnie wpływa na stan zdrowia poszkodowanego. Czas jest jednym z najważniejszych czynników, od którego uzależnione są pozytywne efekty rehabilitacji oraz powrót do zdrowia.

Dlatego nie warto czekać miesiącami na zabiegi w gabinecie, gdyż straconego czasu nie da się odzyskać! Pacjent korzystający z zabiegów w FizjoFlex otrzymuje rachunek oraz imienną Kartę Wizyt, które są dowodem wykonanych zabiegów rehabilitacyjnych, a także poniesionych kosztów na ten cel, dzięki czemu może starać się o ich zwrot z OC sprawcy wypadku.